Türk-İslam Sanatı ve Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon-Vizyon

Üniversitelerde, Türk ve İslam dönemlerine ait kültürel mirası inceleyen, araştıran, değerlendiren, korunması ve yaşatılmasını sağlayarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan bir merkez açılarak bu sahada çalışacak uzmanlar yetiştirilmesi ve böylece ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan medeniyetimize ait taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının ortaya çıkarılması, bakım ve onarımlarının yapılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması sağlanmıştır. 

Ülkemizde ilk olma özelliği taşıyan “Türk - İslam Sanatı ve Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, hem bulunduğu şehrin (İstanbul) köklü bir geçmişe sahip olması ve hem de kuruluş felsefesine uygun olacak şekilde; medeniyetimize ait kültür varlıklarının araştırılıp, incelenmesini, korunmasını ve yaşatılmasını misyon edinen İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde kurmak anlamlı ve yararlı olmuştur.