Türk-İslam Sanatı ve Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Projeler/Arkeolojik Kazılar

ARKEOLOJİK KAZILAR

1. Prof. Dr. Mustafa ÖZER'in başkanlığında 2009'dan beri yürütülen Edirne Sarayı Kazısı 2017 yılında tamamlanmıştır. 

2. Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ tarafından yürütülen Beçin Kale Kazısı Bakanlar Kurulu Kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iziniyle sürdürülmektedir. 

3.  Macaristan Uluslararası Kazı Çalışması 2015’ten beri  Dr. Öğr. Üyesi Csilla Balogh’un başkanlığında sürdürülmektedir. 

BİLİMSEL PROJELER

1. Prof. Dr. Mustafa Özer, Edirne Sarayı Arkeolojik Kazı, Konservasyon ve Restorasyon Projesi, Proje No: BK012202(2016), (Proje Yürütücüsü)

2. Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ, Beçin Örenyeri Girişindeki Sur Duvarının Kazısı Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, (Pamukkale Üniversitesi BAP, Proje No: 2016 KRM 010), Proje Yürütücüsü. Niğde’nin Tarih ve Kültür Karıncaları (Tübitak, Proje No: 117B393), İzleyici.

3. Dr. Öğr. Üyesi. Csilla Balogh, Macaristan’da Zamárdi-Rétiföldek adlı arkeolojik alanda Avar Dönemi’ne ait (M.S. 6–9. yy.) mezarlık kazısı çalışmaları (2015– halen devam ediyor), (Zamárdi Şehri Belediyesi tarafından finanse ediliyor, 6500 Euro/yıl)

4.  Dr. Öğr. Üyesi. Csilla Balogh, Eski Türk halklarının (Göktürkler, Avrupa Hunları ve Avarlar) DNA araştırmaları — Szeged Üniversitesi Antropoloji Bölümü (Macaristan), Stockholm Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Genetik Enstitüsü (İsveç) ve İMÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü ortak araştırma projesi (2018 – devam ediyor) (Stockholm Üniversitesi tarafından finanse ediliyor, 130000 Euro)