Türk-İslam Sanatı ve Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dr. Öğr. Üye. Csilla Balogh’un Yönetiminde Macaristan’da Yeni Kazı Çalışmaları Başladı

01.11.2021

Dr. Öğr. Üye. Csilla Balogh’un yönetiminde Macaristan’da yeni bir kazı çalışmamız ve disiplinler arası araştırma projemiz başladı  – Nagycenk’te 2021 yılı kazı çalışmaları.

Avar Dönemi’ne ait adak objelerinin gün ışığına çıkarılması ve disiplinler arası incelenmesi amacıyla 2021 yılında yeni bir uluslararası araştırma programı başlatıldı ve bu programa İMÜ Sanat Tarihi Bölümü, birkaç Macar müzesi ve Macar üniversite araştırma enstitüsü ile birlikte katıldı. 


Avar Kağanlığın topraklarından (günümüzdeki Macaristan ve Sırbistan, Romanya, Slovakya ve Avusturya'nın bazı bölgelerinden) yaklaşık 20 adak obje seti bilinmektedir. Bunlar genellikle cenaze töreni sırasında mezardan uzakta ya da kurbanlık yerlerde küçük çukurlara yerleştirilen at koşum takımlarından (üzengi, gem ve koşum süsleri) ve başta mızrak olmak üzere silahlardan oluşan setlerdir. Bilinen tüm buluntular, tarım çalışmaları veya inşaat sırasında, toprağın 10-15 cm altında bulundukları için tesadüfen ortaya çıkarılmışlardır. 


Araştırmamızın amacı, adakların arkeolojik alanlarının kompleks araştırmasıdır. Bu kapsamda 24–31 Ağustos 2021 yılında Nagycenk (Győr-Moson-Sopron ili, Batı Macaristan) sınırında ortaya çıkan dört adak setinin yerlerinde kazılar yapılmıştır. İki adak setinin bulunduğu yer tespit edilmiş ve adakların gömüldüğü birer çukur bulunmuştur. Metal adak buluntularının arkeometrik çalışmaları da başlamıştır. Bu kısa kazı, Sopron Müzesi ve Miskolc Üniversitesi Arkeometrik Araştırma Enstitüsü (Macaristan) ile ortaklaşa yürütülmüştür.