Türk-İslam Sanatı ve Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Projeler

1. Prof. Dr. Mustafa Özer, Edirne Sarayı Arkeolojik Kazı, Konservasyon ve Restorasyon Projesi, Proje No: BK012202(2016), (Proje Yürütücüsü)

2. Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ, Beçin Örenyeri Girişindeki Sur Duvarının Kazısı Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, (Pamukkale Üniversitesi BAP, Proje No: 2016 KRM 010), Proje Yürütücüsü. Niğde’nin Tarih ve Kültür Karıncaları (Tübitak, Proje No: 117B393), İzleyici.

3. Dr. Öğr. Üyesi. Csilla Balogh, Macaristan’da Zamárdi-Rétiföldek adlı arkeolojik alanda Avar Dönemi’ne ait (M.S. 6–9. yy.) mezarlık kazısı çalışmaları (2015– halen devam ediyor), (Zamárdi Şehri Belediyesi tarafından finanse ediliyor, 6500 Euro/yıl)

4.  Dr. Öğr. Üyesi. Csilla Balogh, Eski Türk halklarının (Göktürkler, Avrupa Hunları ve Avarlar) DNA araştırmaları — Szeged Üniversitesi Antropoloji Bölümü (Macaristan), Stockholm Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Genetik Enstitüsü (İsveç) ve İMÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü ortak araştırma projesi (2018 – devam ediyor) (Stockholm Üniversitesi tarafından finanse ediliyor, 130000 Euro)