Türk-İslam Sanatı ve Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Etkinlikler

ARKEOLOJİK KAZILAR

1. Prof. Dr. Mustafa ÖZER'in başkanlığında 2009'dan beri yürütülen Edirne Sarayı Kazısı 2017 yılında tamamlanmıştır. 

2. Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ tarafından yürütülen Beçin Kale Kazısı Bakanlar Kurulu Kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iziniyle sürdürülmektedir. 

3.  Macaristan Uluslararası Kazı Çalışması 2015’ten beri  Dr. Öğr. Üyesi Csilla Balogh’un başkanlığında sürdürülmektedir.