Türk-İslam Sanatı ve Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kazı Buluşmaları - XIX

03.02.2022

 Bir UNESCO topluluğu olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tarihi Topluluğu’nun da organizasyonunda bulunduğu Türk-İslam Sanatı ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Kazı Buluşmaları’nın on dokuzuncusu 3 Şubat 2022 Perşembe günü gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nden Doç. Dr. Hakan Öniz’in konuşmacı olarak katıldığı buluşmada Türkiye'nin Akdeniz Kıyılarında Sualtı ve Kazı Araştırmaları anlatıldı ve güncel bilgiler katılımcılara aktarılarak kültürel bilince katkıda bulunuldu. Anlatımın noktalanması ve soruların yanıtlanmasının ardından buluşma sona erdirildi.